פספורט - עיתון התיירות והתעופה - גיליון מספר 580 - page 1

P
A
S
S
P
O
R
T
ח
ורף שקט לכאורה עובר על
ענף הנסיעות, אך מאחורי
הקלעים לא מעט סערות
ומאבקים, כשאחד המאבקים היותר
מעניינים מתנהל בנושא משלחות הנוער
לפולין. עפ"י הערכת גורמים יודעי דבר,
מדובר בהיקף כספי של כ-04 מיליון דולר
בשנה, הכרוך בהוצאת כ-52 אלף בני
נוער למסע בפולין במסגרת המשלחות
הרשמיות של משרד החינוך.
בעקבות טענות כאלה ואחרות, שהופנו
בעיקר כלפי משרד החינוך, המשרד
פרסם מכרז להפעלת הטיולים בקרב
חברות התיירות השונות. מאחורי
הקלעים מתנהל בין החברות השונות
מאבק על הזכייה במכרז, הנחשב למאוד
יוקרתי.
בתחילה דרש משרד החינוך כתנאי
הסף, מכל מי שניגש למכרז, הוכחה
שהוא מוציא כ-001 משלחות במסגרות
חינוכיות מדי שנה, אך לאחר שחלק
ממארגני התיירות נזעקו כי דרישה גבוהה
זו מנטרלת את אפשרותם להשתתף
במכרז, משרד החינוך נעתר והוריד את
דרישת הסף ל-53 קבוצות בשנה.
חברות התיירות, שהוציאו את הקבוצות
הגדולות לפולין בשנים האחרונות, היו:
טיולי גשר, פיני גינזבורג במסגרת הלל
טורס, אקדמי טרוול יחד עם איסתא.
גורמים בענף התיירות מעריכים כי השנה
תיגשנה למכרז כ-01 חברות תיירות שונות,
שתנסינה לקחת נתח מהפעילות הענפה.
בתחילה המכרז נועד להיסגר ביום שני
הבא, 21.8, אך הוא הוארך בשבוע נוסף
עד ל-21.51.
חברות התיירות השונות מחפשות כל
הזמן נתיבים להרחיב את היקף הפעילות
שלהן, והן רואות חשיבות רבה במכרז זה,
המגולל בתוכו לא מעט כסף. עם זאת,
ברור לכל כי ככל שיותר חברות ניגשות
למכרז, המחיר הסופי יורד וגם נתח
הרווח הנותר, ובכל זאת, נראה שחלק מן
החברות מוכנות כמעט בכל מחיר לנגוס
נתח מן המכרז.
משלחות הנוער לפולין – חברות
התיירות נאבקות על 04 מיליון דולר
חברות התיירות מתמודדות על מכרז משרד החינוך למשלחות הנוער לפולין. עפ"י הערכה, כ-01 חברות תיאבקנה על
גידי ליפקין
הוצאת כ-52 אלף בני נוער בשנה //
טירת ואוול בקרקוב
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12