Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 16 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 16 Previous Page
Page Background 642 גיליונ מ פר 20.12.16 יומ שלישי כ בכ לו תשע"ז P A S S P O R T עיתונ התיירות והתעופה www.passportnews.co.il Travel, Tourism & Aviation Journal

ה

שנה תרשום תעשיית התעופה הבינלאומית

מיליארד דולר, וזאת

35.6

רווח שיא של

למרות העלייה במחירי הנפט בשנה האחרונה

והגידול בהוצאות של חברות התעופה.

כידוע, בשנתיים האחרונות ירדו מחירי הנפט משמעותית

30-

לרמה של כ

2014-

דולר לחבית ב

100-

מרמה של כ

, אך השנה המחירים החלו לטפס לממוצע

2015-

דולר ב

52

דולר לחבית, והדלק הסילוני הגיע לרמה של

44

של

דולר לחבית. עפ"י דוחות יאט"א, למרות העלייה במחירי

הדלק אין השנה פגיעה ממשית ברווחיות בכלל תעשיית

התעופה.

אלכסנדר דה ז'וניאק, מנכ"ל יאט"א, מציין: "חברות

התעופה ממשיכות להציג תוצאות טובות. השנה אנחנו

מיליארד דולר, ולמרות

35.6

מצפים לרווחיות שיא של

שבשנה הבאה המצב יהיה קשה יותר בעקבות עליית

29.8-

מחירי הדלק, רווחי התעשייה צפויים להגיע ל

מיליארד דולר. למרות שההערכות שלנו לגבי השנה

תהיה שנת השיא האבסולוטית

2016 ,

הנוכחית קטנו במעט

, הן

2015-2017 ,

ברווחיות תעשיית התעופה. שלוש השנים

הטובות ביותר בתולדות התעופה, למרות כל אי הוודאויות

בפניהן אנחנו ניצבים".

עפ"י דוחות יאט"א, חברות התעופה האמריקניות הן

הרווחיות ביותר בעולם, ויעידו על כך התחזיות העדכניות

והעליות בערך המניות של חברות התעופה הגדולות.

אמריקן איירליינס העלתה את תחזיות הרווח וההכנסות

שלה בעקבות העלייה ברווחי התפעול, והמנייה שלה זינקה

בשבוע האחרון. גם יונייטד העלתה את תחזית הרווח שלה

לרבעון הרביעי לאור העלייה בהזמנות והירידה בהוצאות

התפעול, וגם המנייה שלה עלתה בבורסה האמריקנית.

גם התעופה הישראלית תרשום השנה שנת שיא, הן

במספר הנוסעים, הן ברווחי חברות התעופה הישראליות

והן בפעילות החברות הזרות הפועלות בנתב"ג.

קובי זוסמן, מנכ"ל יאט"א ישראל, אומר: "התעופה

האזרחית היא מנוע צמיחה ראשון במעלה עבור

כלכלת ישראל והמאפיינים הגלובליים נכונים גם

לחברות הפועלות בשוק הישראלי. נדבך מרכזי לפעילות

האופטימאלית וליכולת התחרות של חברות התעופה

תלוי ברגולציה ובמדיניות המאפשרת התפתחות חברות

תעופה בארץ. נושא התשתיות התעופתיות חשוב מאד

ואנו מקדמים בברכה בשנה הקרובה את השלמת פרויקט

המסלולים והקמת הזרוע הרביעית בנתב"ג ואת פתיחתו

0

של שדה התעופה החדש ע"ש רמון".

למרות העלייה במחירי הדלק והגידול בהוצאות בשנה האחרונה, חברות התעופה ברחבי העולם

דוד אדלר

רושמות רווחי שיא. חברות התעופה האמריקניות הן הרווחיות ביותר //

- שנת השיא ברווחיות

2016

תעשיית התעופה הבינלאומית